Intersnack POS

Různé POS návrhy a  vizualizace Petr Volek [realizováno STI group] | Various POS designs and visualisation by Petr Volek [realised by STI group]